Schimbări în opțiunile de plată a datoriei vamale

Dorim să vă informăm cu privire la următoarele schimbări în ceea ce privește opțiunile de plată a datoriei vamale în cadrul formalităților vamale de punere în liberă circulației a coletelor transportate de către DHL Express Romania.

Schimbările vor intra în vigoare la data de 4 septembrie 2023.

Opțiunile de plată a datoriei vamale care vor intra în vigoareÎntrucât autoritățile vamale din România nu dispun de un sistem informatic care să proceseze rapid și automatizat transferurile bancare în conturile de trezorerie ale birourilor vamale, plata datoriei vamale prin această metodă generează întarzieri de aproximativ 1-3 zile în procesul de vămuire.                  Întârzierile sunt din cauza faptului că fiecare ordin de plată în contul de trezorie a birourilor vamale, implică deplasarea fizică la biroul vamal și validarea manuală a fiecărei plăți de către lucrătorii vamali.                  Prin urmare, începând cu data de 4 septembrie 2023, DHL nu va mai efectua formalități vamale utilizând ca metodă de plată a datoriei vamale transferul bancar în contul de trezorerie a birourilor vamale.                  Astfel, opțiunile de plată a datoriei vamale în cadrul formalitatăților vamale desfășurate prin DHL vor fi următoarele:         

Plata datoriei vamale de către DHL Utilizând serviciile vamale ale DHL „Drepturi vamale platite – Importator și Drepturi vamale platite – Destinatar”, importatorii și destinatarii coletelor pot solicita ca DHL să achite datoria vamală la import în numele acestora, utilizând depozitul său vamal din cadrul biroului vamal aplicabil.                  Pentru acest serviciu, DHL percepe un comision (Comision drepturi vamale plătite - Importator) de 2% din valoarea drepturilor vamale, dar nu mai puțin de 50 RON + TVA.         

Plata datoriei vamale utilizând depozitul banesc deschis de destinatar/importator la biroul vamal aferent Persoanele juridice care dispun de un depozit bănesc propriu constituit la biroul vamal în care se desfășoară formalitățile vamale, pot utiliza acest depozit ca metodă de plată a datoriei vamale.                  Pentru utilizarea acestei metode, trebuie să comunicați pe e-mail agentului de import numărul și parola depozitului bănesc constituit la biroul vamal.                         Nota: În cazul în care doriți ca în continuare, în cadrul formalităților vamale aferente coletelor transportate de către DHL, să efectuați plata datoriei vamale prin ordin de plată în conturile de trezorerie ale birourilor vamale, DHL nu vă poate oferi serviciile de vămuire și va trebui să organizați procesul vamal independent, prin alegerea unui comisionar vamal către care DHL poate trimite documentele necesare în vederea vămuirii, procesul de transfer putănd astfel genera costuri suplimentare. În aceste cazuri, după ce veti transmite declarația vamală cu liber de vama către DHL, coletul va fi livrat la destinație. Vă rugăm să aveți în vedere că, în situația în care optați pentru această metode de plată, se pot aplica, după caz, taxe pentru servicii adiționale DHL (de ex. Notificare Broker și Magazinaj) descrise la acest link.      Cu stimă,DHL Express România