Informare despre Regulamentul (UE) 2023/956

Dorim să vă informăm că începând cu 1 octombrie 2023 a intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2023/956 privind instituirea unui mecanism de ajustare a carbonului la frontier („CBAM”).

CBAM stabilește obligații de raportare în scopul mecanismului de ajustare a carbonului la frontieră în perioada de tranziție cuprinsă între 1 octombrie 2023 și 31 decembrie 2025. Pe parcursul acestei perioade, importatorii sau reprezentanții vamali indirecți (doar în cazul importatorilor nestabiliți în Uniune) trebuie să raporteze cantitatea de mărfuri importate și emisiile directe și indirecte încorporate ale acestora în conformitate cu art. 35 din x Regulamentul (UE) 2023/956 și Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1773.

Prima obligație de raportare acoperă importurile efectuate în cursul celui de-al patrulea trimestru al anului 2023, cu termen de prezentare până la 31 ianuarie 2024. Ultimul raport, referitor la mărfurile importate în cursul celui de al patrulea trimestru al anului 2025, ar trebui prezentat până la 31 ianuarie 2026.

Obligația de raportare se aplică doar importurilor de mărfuri enumerate în Anexa I la Regulamentul 2023/956 (de ex. Ciment, energie electrică, fontă, fier și oțel, aluminiu și alte articole din aceste metale). CBAM nu se aplică  în cazurile menționate la art. 2 din Regulamentul 2023/956 precum mărfurile cu o valoare intrinsecă până în 150 euro și cele originare din țările și teritoriile terțe enumerate la punctul 1 din Anexa III din Regulament.

Pentru mai multe informații despre obligațiile dumneavoastră ca importator stabilit în Uniunea Europeană, vă rugăm să consultați site-ul oficial CBAM al Comisiei Europene aici și informațiile oferite de Ministerul Finanțelor aici.